Infinity

Modello bc7043au – an3319au

Oro 750‰ g. 9.40 – 8.10

Diamanti ct. 0.02 – 0.06

€ 1320.00 – 1360.00